Ausstellungen von Wolfgang Müller (Wolfgang Müller)


Wolfgang Müller

2017-09-02 bis 2017-09-03: Kunstwerk Werkkunst Schloss Reinbek (in )

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2017-09-02, Finissage: 2017-09-03


Wolfgang Müller

2017-07-01 bis 2017-07-02: Reinbeker Malerweekend (in )

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2017-07-01, Finissage: 2017-07-02


Wolfgang Müller

2017-06-16 bis 2017-06-18: Wentorfer Kulturtage (in )

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2017-06-16, Finissage: 2017-06-16


Wolfgang Müller

2017-06-01 bis 2017-07-01: Kunst aus der Region (in )

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2017-06-01, Finissage: 2017-07-01


Wolfgang Müller

2017-05-28: Hamburg zeigt Kunst (in )

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2017-05-28, Finissage: 2017-05-28


Wolfgang Müller

2016-11-05 bis 2016-11-06: Kunst&Kulturtage 2016 (in Steinbecker Genzdamm18 - 22115 Hamburg)

Künstler: Müller Wolfgang (Wolfgang Müller), Vernissage: 2016-09-22, Finissage: 2016-09-22